Tomass Stepiņš

Stipendijas "Ceļamaize" ieguvējs 2019./2020. akad. gadā

Stipendiju programma “Ceļamaize” radīta 2006. gadā, lai sniegtu motivējošu atbalstu Latvijas Universitātes (LU) pamatstudiju 1. kursa studentiem, kuriem, absolvējot vidusskolu, ir augstas sekmes gan mācībās, gan sasniegumi ārpusskolas aktivitātēs. Mecenāte, Amerikas latviete Dr. med. Aina Galēja-Dravniece (1925-2013) veltīja LU testamentāro novēlējumu, tā sniedzot ieguldījumu talantīgāko Latvijas jauniešu izaugsmē un veicinot inteliģentākas sabiedrības veidošanos.


Tomass Stepiņš studē LU Vēstures un filozofijas fakultātes bakalaura studiju programmas "Filozofija" 1. kursā. Tomass zinātkārs filozofijas students. Viņu aizrauj vēsture, literatūra un māksla, tomēr Tomasa galvenā interese ir filozofija. Brīvajā laikā viņam tīk spēlēt šahu un futbolu, kā arī apmeklēt dažādus kultūras pasākumus. Sevi raksturo kā mērķtiecīgu, zinātkāru, Tomasu interesē zinību uzkrāšana, kopsakarību saskatīšana un erudīcijas paplašināšana.

Iepazīsti Tomasu!

  • Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Man šķiet, ka man ir talants ātri uztvert, analizēt un saskatīt kopsakarības. Kā dažus no saviem sasniegumiem līdz šim varu minēt  godalgotas vietas latviešu valodas, angļu valodas un filozofijas olimpiādēs, publikāciju literārajā žurnālā "Jaunā Gaita".

  • Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses?

Manu pētniecisko interešu klāsts ir plašs, tomēr mani intriģē atbildība un sodāmība gribas brīvības jautājuma ietvaros, politiskā filosofija (galvenokārt Hobss), Vitgenšteina loģiski filozofiskais traktāts un Spinozas "Ētika".

  • Ko Tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Stipendijas iegūšana man nozīmē novērtējumu, kā arī finansiālu neatkarību, kas ļauj man pilnībā pievērsties studijām. Tā arī uzliek pienākumu attaisnot šo atzinību, un kalpo kā papildus motivācija pieiet studijām ar maksimālu atdevi.

  • Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

Mans dzīves virsmērķis ir pastāvīgs, neizsīkstošs izziņas process.

  • Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Es ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai, jo tā ir ārkārtīgi motivējoša un sniedz iespēju veltīt visu savu laiku pilnvērtīgām studijām.

  • Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

F.Dostojevska "Brāļi Karamazovi" un A. Kamī "Mēris".

Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

"American Beauty".

  • Kāds ir Tavs dzīves sauklis?

γνῶθι σεαυτόν – zini sevi!