Valdemārs Felcis

Stipendijas "Ceļamaize" ieguvējs 2019./2020. akad. gadā

Stipendiju programma “Ceļamaize” radīta 2006. gadā, lai sniegtu motivējošu atbalstu Latvijas Universitātes (LU) pamatstudiju 1. kursa studentiem, kuriem, absolvējot vidusskolu, ir augstas sekmes kā mācībās, tā ārpusskolas aktivitātēs. Mecenāte, Amerikas latviete, "Friends of the University of Latvia" valdes locekle Dr. med. Vaira Inta Pelēķis-Kristofere gadu no gada sniedz ieguldījumu talantīgāko Latvijas jauniešu izaugsmē un veicina inteliģentākas sabiedrības veidošanos.


Valdemārs Felcis studē LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes bakalaura studiju programmas "Fizika" 1. kursā. Valdemārs ir cilvēcīgs cilvēks, kura vaļasprieks ir domāt un analizēt.

Iepazīsti Valdemāru!

  • Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Spēja atrisināt jebkādas problēmas, it īpaši matemātiskas, kas rodas dzīves gaitā. Es uzskatu, ka jebkura problēma ir risināma un daudzas no tām nav tik sarežģītas, kad iedziļinās. Nozīmīgākie sasniegumi ir viss darbs, ko es esmu ieguldījis, lai attīstītu savas spējas (argumentēšanas, zinātniskās, cilvēku attiecības, mentālās u.c.). Ar augstiem rezultātiem pabeigtās mācības Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā ir skaitliski pamatotāks sasniegums, bet pats svarīgāks ir tas, ka es piedzimu, lai satiktos ar tuviniekiem, kā es pārdomāti teicu 4 gadu vecumā.

  • Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses?

Es esmu ieintriģēti pētījis Pella vienādojumu, kuru es sākumā tikai pēc tā formas zināju, kā arī vienu integrāli, kuru es vēlāk reducēju uz Eilera beta funkcijas speciālgadījumu. Dažādas matemātikas problēmas pētīt ir tik interesanti, jo var atklāt veselu lādi, iespējams jau iepriekš atvērtu, ar noslēpumiem, kurus noteiktā izteiksme slēpj. Toties nākotnē es matemātisko pētniecību uzturēšu kā hobiju, bet vairāk pievērsīšos vēl neizpētītām fizikas nišām, iespējams saistītām ar kvantu fiziku, jo saprast un skaidrot realitāti ir kas fundamentālāks, pielietojamāks un, protams, arī tikpat aizraujošs.

  • Ko Tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Es iegūstu atbildību to priekšā, kas man to piešķīrusi, lai izvēlēta nodarbošanās nes labumu citiem. Tas arī nozīmē, ka man būs pieejami resursi, kurus es varēšu pēc saviem ieskatiem un pārdomāti pēc vajadzības ieguldīt, uzlabojot dzīves kvalitāti un kļūstot finansiāli neatkarīgāks.

  • Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

Jauks abstraktākais virsmērķis būtu noskaidrot, kāpēc un kā mēs esam nokļuvuši šajā realitātē vai vismaz to mēģināt paskaidrot, kas ir mūžīga cilvēku interese, izpaužoties kā filozofija, fizika, matemātika, psiholoģija, u.c. Tuvāks mērķis parastai dzīvei ir sasniegt ko svarīgu, pierādīt sevi dzīvē, tā gaitā palīdzot tuvākajiem un apkārtējiem cilvēkiem.

  • Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Bieži var gadīties, ka tu pats esi lielākais kritiķis sev un par zemu novērtē savas spējas, tāpēc ir svarīgi ar veselīgu prātu objektīvi priecāties par to, ko tu spēj un parādīt to citiem. Ar stipendiju abas šīs lietas tiek veicinātas un tālākie soļi dzīvē ir atviegloti.

  • Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Timothy Gowers "Mathematics A very short introduction" un I. Ziedoņa "Epifānijas".

  • Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

"Amélie", "One Flew Over The Cuckoo's Nest", "Green Mile".

  • Kāds ir Tavs dzīves sauklis?

Apzināties ir pirmais solis, lai sāktu saprast.