Ineta Lansdovne

Vilimantikas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes stipendijas ieguvēja 2019./20. akad. gadā

Stipendija radīta 2019. gadā, lai atbalstītu Latvijas Universitātes (LU) Teoloģijas fakultātes (TF) studentus un stiprinātu teoloģijas un reliģiju zinātni Latvijā. Mecenātu saime apvieno Vilimantikas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes locekļus, kas dzīvo Konektikutas pavalstī, ASV. Ziedojums veikts sadarbībā ar "Friends of the University of Latvia".


Ineta Lansdovne studē LU TF maģistrantūras studiju programmas 1. kursā. Kā atzīst līdzcilvēki, Ineta prot klausīties sarunu biedros un prot interesanti stāstīt, izstaro iekšēju mieru, patiesi interesējas par dažādām kultūrām un reliģijām, daudz lasa un ir pieredzējusi ceļotāja.

Iepazīsti Inetu!

  • Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Šobrīd mans lielākais akadēmiskais sasniegums ir ar izcilību beigtās bakalaura studijas LU Teoloģijas fakultātē. Taču ļoti īpaša un izglītojoša pieredze man ir bijusi brīvprātīgo darbā vairākās valstīs – Austrālijā, Indonēzijā, Taizemē, Mjanmā, Ēģiptē, Dienvidāfrikā un citur.

  • Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses?

Ar dziļu interesi rakstīju savu bakalaura darbu par kolektīvo traumu dziedināšanu un sociālo izlīgumu totalitāras pagātnes pārvarēšanā. Teoloģijas fakultātes maģistra studiju programmā vēlos turpināt pētīt teoloģijas instrumentus un reliģijas resursus, ko izmanto iekļaujošas, mierpilnas un izlīgušas sabiedrības veidošanai.

  • Ko Tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Tas ir liels iedrošinājums, ka izvēlētās studijas un tajās ieguldītais darbs tiek novērtēts un atbalstīts. Turklāt tas dod papildus motivāciju.

  • Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

Būt miera nesējai.

  • Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Protams, lai saņemtu svarīgu atbalstu savām studijām un iedrošinājumu savām spējām. Turklāt būtiski ir prast novērtēt šo iespēju, jo savstarpējs cilvēku atbalsts ir viens no stipras un plaukstošas sabiedrības pamatiem.

  • Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Dalailamas, Desmonda Tutu un Duglasa Abrama "Grāmata par prieku".

  • Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Vecā, jaukā latviešu komēdija "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" atgādina, cik veselīgi ir pasmieties pašiem par sevi.

  • Kāds ir Tavs dzīves sauklis?

Universālais "zelta" likums – visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem!