Inga Junolainena-Cālmane

Andreja Jurgena piemiņas stipendijas ieguvēja 2020./2021. akad. gadā. 

 

Iepazīsti Ingu! 

1. Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Dzīvē esmu daudz nodarbojusies ar radošām lietām, kā dziedāšana, klavierspēle, tērpu darināšana, kas mani pilnveidoja, par personību, kas esmu tagad un noteikti ir pieskaitāmi pie maniem talantiem. Kā arī uzskatu, ka cilvēka rakstura īpašības ir pieskaitāmas pie talantiem. Esmu mērķtiecīga, apzinīga un mans talants ir nepadoties šķērsļiem un meklēt iespējas tos pārvarēt! Mans talants ir motivēt bērnus un radīt viņos ticību saviem spēkiem! Man piemīt empātīja, spēja uzklausīt, sadzirdēt, saprast un sniegt atbalstu. Nozīmīga spēja pieņemt dažādību, jo dzīvē nav tikai balts un melns! Dzīve ir krāsu pilna, tajā ir prieki un pārbaudījumi, un esmu pateicīga par visu, ko dzīve man sniedz, jo tas mani pilnveido. Mani nozīmīgākie sasniegumi ir spēja rast ceļu bērniem uz visdārgāko – valodu! Spēja strādat pie bērnu attīstības veicināšanas, bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Ikviena bērna izaugsme man ir ļoti nozīmīga un tas ir mans sasniegums.

2. Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses?

Manas pētnieciskās intereses ir runas un valodas attīstība bērniem. Sava diplomdarba ietvaros plānoju pētīt, kā veicināt valodas sapratnes attīstību bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, ar mērķi uzlabot bērnu komunikācijas prasmes un iekļaušanos sabiedrībā.

3. Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

Dzīves virsmērķis ir dzīvot ar prieku un sevi pilnveidot, lai spētu sniegt profesionālu palīdzību bērniem, runas traucējumu novēršanā, kā arī veicināt izaugsmi - bērniem ar īpašām vajadzībām. Mans darbs ir mans aicinājums..

4. Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Stipendija ir nozīmīgs atbalsts profesionālajā izaugsmē. Esiet atvērti pasaulei, jo katrs satiktais cilvēks ir Jūsu iespēja un jauna pieredze. Ticiet sev un Jums izdosies!

5. Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Vienozīmīgi tā ir profesionālā literatūra savā specialitātē, kas regulāri jālasa un jāpārlasa. Bet noteikti ir jāatrod laiks arī garīgai izaugsmei un sirds priekam. Šovasar izlasīju divas grāmatas Kevina Koena “Radikalā piedošana”, kā paskatīties uz dzīvē notiekošo, no cita skatu punktu. Par pievilksānās spēku, iesakņojušajām bērnības pārliecībām, pēc kurām veidojam savu dzīvi tagad. Instrumenti dzīves uzlabošanai, ceļam pie sevis. Sirds priekam iesaku Eleonoras H.Poteres grāmatu “Polianna” par meiteni, kas zaudējusi vecākus un ar aizrautību ikvienā dzīves notikumā cenšas saskatīt prieku un aicina citus spēlēt “Prieka spēli!” Mazā meitene izmaina līdzcilvēku dzīves! Brīnišķīga grāmata, noteikti izlasiet!

6. Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Ieteiktu noskatīties filmu “Karaļa runa”, kas parrāda, ka ar regulāru, mērķtiecīgu darbu var sasniegt rezultātus. Un cik nozīmīgs ir pedagoga darbs, kurš atbalsta un tic savam audzēknim!

Sirds dziļa filma, ko ieteiktu noskatīties ir “My sisters keeper”, ko skatoties apzinies savas dzīves vērtību! Katrs gūs savas atziņas. Mums ir jānovērtē viss, kas mums ir dots. Visskaistākais mirklis ir šeit un tagad.

7. Kāds ir Tavs dzīves sauklis?

Izdzīvo ik mirkli, šeit un tagad! Saskati skaisto sev apkārt! Ieklausies sevī! Tici sev!

Tev viss izdosies! Esi pateicīgs!

Padoties aizliegts! Vienā dienā māju nevar uzcel, liksim pa ķieģelītim un celsim “R” skaņas māju! Mēs vingrināsimies, vingrināsimies un tev izdosies!