Annija Bērza

Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendijas ieguvēja 2020./21. akad. gadā

Stipendijas pirmsākumi meklējami 1942. gadā, kad mecenāte Minna Matilde Vilhelmīne Petkevičs (1860-1943) Latvijas Universitātei (LU) testamentāri novēlēja daļu sava nama K. Barona ielā, lai no peļņas tiktu veidots stipendiju fonds latviešu izcelsmes LU pamatstudiju 1. kursa studentiem, mācībās un ārpusskolas aktivitātēs centīgiem un talantīgiem vidusskolu beidzējiem, kuri ir nākuši no daudzbērnu ģimenes vai tiem ir nepietiekams materiālais nodrošinājums studijām. M.M.V. Petkevičs paliks atmiņā kā sieviete, kura arī šodien mums atgādina par izglītības un rakstura stingrības būtisko lomu ikdienas dzīvē.


Annija Bērza studē LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes bakalaura studiju programmas "Grāmatvedība, analīze un audits" 1. kursā. Annija ir apzinīga, centīga un aktīva meitene, kas nekad nepadodas pie pirmajām grūtībām. Viņai ir ļoti daudz interešu, piemēram, mūzika (vidusskolā spēlēja ģitāru skolas grupā), valodas, kino, patīk arī iesaistīties dažādās jauniešu organizācijās.

Iepazīsti Anniju!

  • Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Nozīmīgākie sasniegumi līdz šim noteikti ir zinātniski pētnieciskā darba uzrakstīšana un veiksmīgie rezultāti, kā arī M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendijas iegūšana. Taču kā savu lielāko talantu varu minēt ģitārspēli, jo tieši to pēdējos gados esmu attīstījusi.

  • Kādas ir tavas pētnieciskās intereses?

Līdz šim esmu veikusi pētījumu ķīmijas nozarē, vidusskolā rakstot zinātniski pētniecisko darbu, ar kuru ieguvu labus rezultātus valsts konferencē, kā arī RTU rīkotajā konkursā.

  • Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Stipendijas iegūšana noteikti ir liels sasniegums, ar kuru varu lepoties, jo tas ir kā pierādījums tam, ka mans ieguldītais darbs skolā un ārpus tās ir ticis novērtēts.

  • Kāda ir tava dzīves misija, sūtība?

Es cenšos visu darīt, cik labi vien spēju, cerot, ka gan man, gan apkārtējiem būs prieks un lepnums par paveikto.

  • Kāpēc tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Es ieteiktu pieteikties stipendijai, jo tā ir lieliska iespēja neuztraukties par finansēm un pilnvērtīgi veltīt laiku studijām.

  • Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Antuāna de Sent – Ekziperī “Mazais princis”.

  • Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

La La Land.

  • Kāds ir tavs dzīves sauklis/moto?

Vienmēr vajag mēģināt un nepadoties pie pirmajām grūtībām, jo centība un apņēmība ir pirmais solis pretī panākumiem.