Zane Baltāne

Zane Baltāne ir LU Medicīnas fakultātes studente, kura 2021./2022. akad. gadā saņem Biosan pētniecības stipendiju epidemioloģijā.

Iepazīsti Zani!

Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim? 

Studēju Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes maģistra studiju programmas “Epidemioloģija un medicīniskā statistika” 2. kursā. Augsti vērtēju šo jaunizveidoto studiju programmu, kas ir unikāla ne vien Latvijā, bet arī Baltijas valstīs.
Strādāju  Slimību profilakses un kontroles centrā (turpmāk - SPKC) par sabiedrības veselības analītiķi.
Mana profesionālā interese ir saistīta ar veselības statistikas datu pieejamības un lietošanas uzlabošanu, kā arī datu analīzes iespēju attīstīšanu un pilnveidošanu.
Esmu aktīvi darbojusies Latvijas Universitātes un SPKC sadarbības projektā „Veselības aprūpes kvalitātes un efektivitātes publiskās monitorēšanas sistēmas izveide”. 2019. gada 3. jūnijā piedalījos LU un SPKC rīkotajā konferencē „Jauna iespēja veselības aprūpes pētniecībā” ar prezentāciju „Datu bāzes izmantošanas piemēri veselības aprūpes kvalitātes rādītāju aprēķināšanā”.
Ar manu iniciatīvu un tehnoloģiskajām prasmēm ir nodrošināta SPKC Veselības statistikas datubāzes izveide, kur vienuviet ir pieejami SPKC pārziņā esošie veselības statistikas dati.

Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana? 

Atzinības saņemšana par sasniegto un motivācija turpmākai attīstībai, izaugsmei pētniecībā.

Kāda ir tava dzīves misija, sūtība? 

Profesionālajā sfērā – attīstīt un pilnveidot veselības informācijas sistēmās uzkrāto datu izmantošanu pētniecībā.

Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem? 

Obama Mišela “Izaugt”.

Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Vēsturiskā daudzsēriju filma “Emīlija. Preses karaliene”.

Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Tā ir iespēja novērtēt profesionālos sasniegumus veselības nozarē un izvirzīt mērķus nākotnei.

Kāds ir tavs dzīves sauklis? 

Redzēt vairāk, plašāk un tālāk! Neapstāties pie sasniegtā!