Dāvis Zavickis

Dāvis Zavickis ir LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes students, kurš 2021./2022. akad. gadā saņem stipendiju "Mikrotīkls".

Iepazīsti Dāvi!

Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim? 

Esmu ļoti zinātkārs prāts, kam lielāko gandarījumu sagādā skaistu likumsakarību novērošanu dabā. Visticamāk, ka mani lielākie sasniegumi saistāmi ar akadēmiskiem sasniegumiem, piemēram, maģistra grāda iegūšana, dalība pētnieciskajās konferencēs vai zinātnisko rakstu publicēšana par savu pētījumu tematiku. Domāju, ka mani talanti visvairāk saistās tieši ar starpdisciplinārām prasmēm un šādu savstarpēji komplementāru nozaru rašanu.

Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana? 

Stipendijas iegūšana man dod iespēju vairāk fokusēties uz pētniecību, kā arī potenciāli paver iespēju specifiskāku tematiku apgūšanai ārzemju semināros. Tāpat stipendija kalpo ne vien kā kvalitātes apliecinājums izvēlētajam pētījumu virzienam, bet arī piešķir lielu motivāciju turpmāko pētniecisko ambīciju izvirzīšanā un sasniegšanā.

Kāda ir tava dzīves misija, sūtība? 

Vairot sabiedrības labklājību, darot to, ko protu vislabāk un daloties ar iegūtajām zināšanām.

Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem? 

“Aitas medīšanas piedzīvojumi” – Haruki Murakami

Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem? 

“Loving Vincent” (2018), “Coriolanus” (2011), "The Shining" (1980)

Kāpēc tu ieteiktu stipendijai pieteikties arī citiem?

Stipendija ir lielisks motivators un atbalsta mehānisms augstvērtīgāku zinātnisko darbu radīšanai. Tāpat tā ļauj nepieciešamības gadījumā apmeklēt starptautiska mēroga konferenci, dodot iespēju iepazīt zinātniskās nozares aktualitātes un problemātiku.

Kāds ir tavs dzīves sauklis? 

Sāpes ir neizbēgamas, ciešanas ir izvēle. /vecs Budisma teiciens/