Paula Elizabete Garā ir LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studente, kas 2021./2022. akad. gadā ir saņēmusi M.M.V. Petkevičs stipendiju. 

Iepazīsti Paulu!

Pastāsti par sevi! 

Mani sauc Paula Elizabete Garā, šobrīd studēju Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, programmā “Angļu valodas skolotājs”. Valodu apguve vienmēr ir bijusi mana kaislība, šobrīd varu teikt, ka spēju brīvi sarunāties četrās valodās, tostarp franču, tomēr mana lielākā apņemšanās ir pabeigt itāļu un zviedru valodas kursus. Izvēlējos tieši angļu valodas skolotājas profesiju, jo, manuprāt, šis mācību priekšmets sevī ietver ļoti daudz. Caur angļu valodu skolotājs māca arī literatūru, vēsturi, mūziku utt.  

Esmu aktīvā dzīves stila piekritēja. Divas manas labākās rakstura īpašības - nebeidzams pozitīvisms un labestība.  

Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?  

Tāda īpaša talanta nav. Manuprāt, viss, ko dzīvē esmu sasniegusi, ir nācis neatlaidīga darba rezultātā. Man patīk sevi izaicināt. Par saviem sasniegumiem uzskatu dalību un izcilos rezultātus dažādās olimpiādēs un konkursos, ļoti tuva man ir arī pētnieciskā darbība - 2019./2020. m.g. izstrādāju zinātnieciski pētniecisko darbu pedagoģijā, ar kuru ieguvu III. pakāpi valstī, bet, protams, viens no maniem vislielākajiem sasniegumiem ir šīs stipendijas iegūšana. 

Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana?   

Tā ir ārkārtīgi liela privilēģija būt LU stipendiātam. Tas nozīmē to, ka ir cilvēki, kuri tic maniem spēkiem un novērtē manus sasniegumus. Tāpat stipendijas iegūšana ir kā apliecinājums tam, cik brīnišķīgi ir mani vecāki, tieši viņi man iemācīja milzīgās darbaspējas. 

Kāda ir tava dzīves misija, sūtība?  

Kā topošajam pedagogam noteikti palīdzēt modernizēt un pilnveidot pašreizējo izglītības sistēmu. Vēlos attīstīt pašu skolēnu interesi par mācībām, rosināt domāt plašāk un padarīt dažādu tēmu apguvi daudz saistošāku. 

Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?  

Gundegas Repšes “Ugunzīme”  

Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?  

 “Dead Poets Society”  

Kāds ir tavs dzīves sauklis? 

“Koncentrējoties uz to, ko atstājam aiz sevis, nekad neredzēsim, kas būs priekšā!” (“Gardēdis”)