Laura Kļaviņa ir LU Vēstures un filozofijas fakultātes maģistra 2. kursa studente, kas 2021./2022. akad. gadā saņem R. Zariņa piemiņas stipendiju.

Iepazīsti Lauru!

Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Nesenākie sasniegumi noteikti saistās ar akadēmisko vidi – teicami aizstāvēts noslēguma darbs un iegūts bakalaura grāds vēsturē. Tāpat augstie mācību rezultāti un aktīva sabiedriskā darbība bija pamats bakalaura pirmajā kursā iegūt LU fonda stipendiju “Ceļamaize” un otrajā kursā Kristapa Morberga stipendiju. Par sasniegumu uzskatu arī sava pirmā populārzinātniskā raksta “Lielkņazienes Viktorijas rallijs Baltijas provincēs” publikāciju žurnālā “Ilustrētā Pasaules Vēsture”, jo prasme stāstīt par vēsturi viegli un saprotami man šķiet ļoti būtiska. 
Noteikt savus talantus ir visai komplicēts uzdevums, tomēr par talantu, šķiet, varētu uzskatīt daudzpusīgumu – man ir raksturīgas plašas, daudzveidīgas intereses un spējas – piemēram, paralēli vēstures studijām un pētniecībai es nodarbojos ar mūziku, spēlējot flautu Siguldas Absolventu orķestrī, fotografēju, darbojos Rīgas Latviešu biedrības “Sprīdīša skolā”, vadot radošas un izzinošas darbnīcas bērniem, vedu draugus izzinošos pārgājienos pa Gaujas Nacionālo parku, jo mani interesē daba un procesi tajā, kā aizraujos ar retro automobiļiem, pētot to vēsturi. Man sevišķi raksturīgs ir centīgums un rūpība, jo visu vienmēr es cenšos darīt pēc labākās sirdsapziņas un ar pilnu atdevi. Cilvēki man apkārt bieži mēdz teikt, ka man piemīt stāstnieces talants. 

Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana? 
Stipendijas iegūšana man dod apziņu, ka mani centieni tiek novērtēti – tā ir kā pagodinājums un apliecinājums manām spējām un izvēlēm. Sajūta, ka vēl kāds ir noticējis manai spējai sasniegt nospraustos mērķus, palīdz man pašai noticēt sev. To var uztvert kā motivācija attīstīt savas spējas un iemaņas vēstures pētniecībā. Stipendijas iegūšana man nozīmē arī drošības sajūtu ikdienā, jo dod iespēju vairāk laika veltīt studijām, pētniecībai un sabiedriskām aktivitātēm. 

Kāda ir tava dzīves misija, sūtība? 
Par savu misiju uzskatu pētīt Latvijas vēsturi un darīt savus atklājumus un pētījumus zināmus interesantā un saistošā veidā pēc iespējas plašākai sabiedrībai, jo, nezinot pagātni, ir grūti būt šodienā. 

Kādu grāmatu tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem? 
Robert K. Massie “Nicholas and Alexandra” (1967).

Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem? 
The King's Speech (2010). 

Kāds ir tavs dzīves sauklis?
To vislabāk varētu raksturot ar rindām no manas mīļākās latviešu tautasdziesmas:
Dod, dieviņi, kalnā kāpt,
Ne no kalna lejiņā.
Dod, dieviņi, otram dot,
Ne no otra mīļi lūgt.