Elizabete Klēra Bože ir LU Sociālo zinātņu fakultātes 1. kursa bakalauru studiju studente, kas 2021./2022. akad. gadā saņem stipendiju "Ceļamaize Galēja".

Iepazīsti Elizabeti!

Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim? 

Esmu Elizabete Klēra un septembrī uzsāku studijas Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, Politikas zinātnes nodaļā. Pāris no maniem nozīmīgākajiem sasniegumiem ir diskusiju un sarunu vakara “Blakus” izveide, apmācību, nodarbību un iedvesmas pasākumu radīšana saviem vienaudžiem, kā arī vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes vadīšana divu gadu garumā, dalība pilsētas Jaunatnes lietu komisijā, Jauniešu mājā, valsts līmeņa projektos un aktivitātēs.

Šķiet, ka mans lielākais talants ir sajust to, kā jūtas citi cilvēki, tādējādi spējot rast siltu sajūtu apkārtējiem, kas man nebūt nav mazsvarīgi.

Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana? 

Noteikti ļoti lielu atzinību un manī saskatītu potenciālu. Studiju uzsākšanas process nebūt nav viegls, tam blakus soļo arī maza nepārliecība un bailes, kuras dzēst spēj vien students ar savu darbīgumu un kāds, kurš tam palīdz apstāties, apdomāties un sev noticēt! Apziņa par to, ka iegūta stipendija, ir minētais stiprais plecs, kurš vienmēr atgādinās - Jā, tu vari, uzdrošinies!

Kāda ir tava dzīves misija, sūtība? 

Es uzskatu, ka katram dzīvē tādas ir vairākas, tomēr man vissvarīgākā šķiet spēja palīdzēt un uzticēties - gan sev, gan citiem! Domāju, ka lielāka daļa lasītāju piekritīs, ka paļauties, uzticēties un būt patiesam nepavisam nav viegli, taču tieši tas mums, cilvēkiem, liek justies dzīviem un rast spēku gan darbiem, gan ikdienai. Sevi veidot - tā ir svēta lieta. Un man ir ļoti svarīgi veidot sevi tā, lai es spētu būt ne tikai sev, bet arī citiem, turklāt ar patiesu smaidu un pavisam tīru prātu. 

Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem? 

Noteikti ieteiktu ikvienam kaut reizi pārlapot Imanta Ziedoņa “Epifānijas”, kuras katru reizi sniedz pavisam jaunu un vērtīgu pienesumu attieksmei pret darbu, darbīgumu, cilvēcību un mīlestību. Epifānijas ir kā dzijas vīpariņš uz ko ārpasaulīgi burvīgu - uz katra cilvēka prātu un esību. 

Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem? 

Iesaku filmu “Remember Me” (2010) par dzīvības trauslumu un vērtībām.

Kāds ir tavs dzīves sauklis? 

Daba ir gudra. Es gribu kā daba.