Tomass Stepiņš

Tomass Stepiņš ir 2022./2023. akad. gada prof. E. Felsberga piemiņas stipendija ieguvējs.

Iepazīsti Tomasu!

1.Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim? 

Es studēju filosofiju maģistrantūras pirmajā kursā. Īpaši mani aizrauj analītiskā filosofija un pēdējā laikā arī fenomenoloģija, lai gan šīs tradīcijas neiezīmē manu filozofisko interešu loka robežas. Pēdējā laikā par vienu no saviem noderīgākajiem talantiem uzskatu spēju atturēties no stingras un nekritiskas dažādu pozīciju ieņemšanas; esmu gatavs uzturēt dažādas versijas, risinājumus un ievērot gan labvēlības principu, gan vienlīdzīgu skepsi attiecībā uz tiem. Tiesa, šī ir spēja, kas ir noderīga filosofijas studijās, taču varētu tikt redzēta kā trūkums citās jomās. Par savu lielāko sasniegumu līdz šim uzskatu sava bakalaura darba izstrādi, pie kura strādāju teju visu akadēmisko gadu, un kas ne tikai beigās izvērtās šķietami labs, bet arī nostiprināja manu degsmi par akadēmisko filozofiju.

2.Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana? 

Stipendijas iegūšana man nozīmē patīkamu novērtējumu. Tādi vēstījumi kā “nepievērs uzmanību tam, ko citi par tevi domā” ir gana izplatīti, tomēr ir jauki un motivējoši saņemt atzinību no malas, kas ne tikai ļauj vismaz daļēji noticēt, ka mana darbība ir jēgpilna, bet arī iedrošina turpināt jau iesākto.

3.Kāda ir tava dzīves misija, sūtība? 

Jāatzīst, ka neticu sūtībām, drīzāk gan uzskatu, ka mēs paši piešķiram mūsu dzīvēm ko tādu, ko varētu saukt par misijām vai jēgām. Šajā sakarā par savu misiju varu uzskatīt nodošanos filosofijai. Nedaudz izvēršot, tas nozīmē gan filosofiju manis paša interesei, gan arī filosofisku tekstu tulkošanu, radīšanu vai filosofijas popularizēšanu.

4.Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem? 

Viens no maniem iecienītākajiem daiļliteratūras darbiem pēdējo gadu laikā ir katalāņu autora Žaume Kabrē darbs “Es atzīstos”. Šobrīd lasu K.P. Līsmana “Izglītība kā provokācija” prof. R. Bičevska tulkojumā, kas ir ļoti saistošs un relevants teksts.

5.Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Kino bieži neskatos, tāpēc manas iecienītākās filmas paliek nemainīgas: “A Single Man”, “Rebel in the Rye”. Nesen arī redzēju slaveno Felīni filmu "La Dolce Vita", ko nudien izbaudīju. Savukārt starp filmām, kas saista kino un filosofiju, varu minēt S. Žižeka filmas “The Pervert’s Guide to Idiology” un “The Pervert’s Guide to Cinema, kā arī D. Džārmana filmu “Wittgenstein”.

6.Kāds ir tavs dzīves sauklis? 

Savu dzīvi nevadu pēc noteikta saukļa, tomēr ja tāds būtu jāizvirza, paliktu pie antīkās filosofijas lekcijās iepazīto un tālākajās studijās apstiprināto “izzini sevi”, kas ne tikai mudina uz pašrefleksiju un iepazīšanu, bet arī atklāj patiesību, ka sevis atklāšana notiek, vēršot uzmanību pret ko ārēju.