Pāvels Ņizins

Pāvels Ņizins ir 2022./2023. akad. gada Ziemeļelbas mācītāju apvienības stipendijas ieguvējs!

Iepazīsti Pāvelu!

1.    Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim? 

Mans lielākais talants ir tas, ka varu veiksmīgi strādāt ar tiem cilvēkiem, kuriem parasti citi iet garām. Par savu galveno sasniegumu uzskatu to, ka savā baznīcas darbā man ir izdevies reintegrēt sabiedrībā cilvēkus bez noteiktas dzīvesvietas un būt kopā ar viņiem grūtos dzīves brīžos, mācoties no viņiem jaunas lietas.

2.    Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana? 

Iespēja turpināt studēt teoloģiju un reliģijpētniecību. Iegūtās zināšanas nodot plašākam cilvēku lokam. Atziņa, ka cilvēks var būt noderīgs citiem ne tikai praktiskā, bet arī intelektuālā nozīmē.

3.    Kāda ir tava dzīves misija, sūtība?

Kalpot citiem cilvēkiem un pēc iespējas mēģināt ietekmēt sociālo un ekonomisko netaisnību, aktualizējot šīs tēmas publiskajā telpā un iesaistoties praksē.

4.    Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem? 

F. Dostojevskis “Piezīmes no pagrīdes”, “Velni”, “Idiots”.

H. Hese “Stikla pērlīšu spēle”

Jaunā Derība

5.    Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Visas Kristofera Nolana filmas.

6.    Kāds ir tavs dzīves sauklis? 

Viss būs labi.