Maksims Marinaki 2023./2024. akad. gadā ir ieguvis Alfrēda M. Zoltnera izcilības stipendiju matemātikā,

Iepazīsti Maksimu!

1. Pastāstiet par sevi, kādas ir jūsu šī brīža nodarbošanās?

Pašlaik strādāju par docentu Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē. Paralēli es nodarbojos ar pētījumiem matemātiskās modelēšanas uz zinātniskās skaitļošanas jomā.  

2. Kādi ir jūsu ikdienas hobiji?

Mani ir vairāki hobiji, bet galvenie ir ģitārspēle, riteņbraukšana, skriešana un svešvalodu apgūšana. 

3. Kāpēc izlēmāt pieteikties stipendijai?

Es izlēmu pieteikties Alfrēda M. Zoltnera stipendijai, jo tas ir labs finansiāls atbalsts, kas ļaus man tālāk attīstīties kā pētniekam arī pēc doktora grāda iegūšanas. 

4. Kādi ir jūsu tālākie mērķi, kas ir saistīti ar stipendijas finansiālo atbalstu?

Mani tālākie mērķi ir turpināt jau iesāktos pētījumus, veikt jaunus pētījumus, ar kolēģiem piedalīties starptautiskās konferencēs un rakstīt publikācijas. 

5. Kāpēc jūs ieteiktu stipendijai pieteikties arī citiem? Ko tā sniedz jums?

Es ieteiktu pieteikties stipendijai, jo tā dod lielisku iespēju jauniem zinātņu doktoriem palikt strādāt zinātnē un tālāk attīstīties dažādos virzienos.