Miļena Dile ir "Mikrotīkls" stipendijas ieguvēja 2023./2024. akad. gadā. 

Iepazīsti Miļenu!

1. Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Esmu LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte doktorante. Savus pirmos soļus zinātnē spēru kā LU Ķīmijas fakultātes studente Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā, kur sintezēju un pētu luminiscentus cinka sulfīda materiālus. Līdz ar to uz doto brīdi mani lielākie sasniegumi zinātnes jomā ir iegūtais ķīmijas maģistra grāds un publicētie raksti par manu pētījuma tēmu.

Es ticu, ka man ir vismaz divi talanti, ar ko varu lepoties. Pirmais ir optimisms, kas vienmēr palīdz virzīties uz priekšu, nebaidīties no dzīves grūtībām, baudīt katru mirkli un pievilkt pašus labākos cilvēkus savā dzīvē. Otrais talants ir saistīts ar to, ka es viegli pielāgojos visiem apstākļiem un vienmēr mēģinu atrast tādu pieeju saviem uzdevumiem, lai pielietotu sakrātas zināšanas un prasmes.

2. Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Stipendijas iegūšanu uztveru kā atzinumu par manu ieguldīto darbu un laiku. Protams, pats par sevi pieteikšanās process ir lieliska iespēja atskatīties uz saviem sasniegumiem un izaugsmi vairāku pēdējo gadu laikā. Šī ir iespēja uzlabot komunikācijas prasmes, iepazīt jaunus cilvēkus, tai skaitā arī citus stipendiātus, un smelties spēku no viņu dzīvesstāstiem, kas kalpo par jaunu atsperes punktu turpmākiem labiem darbiem.

3. Kāda ir tava dzīves misija, sūtība?

Izzināt sevi un pasauli. Gribētos, lai pēc manis šajā pasaulē paliktu risinājums kādai aktuālai problēmai vai arī atmiņa par mani, maniem darbiem, lai tas uzlabotu kaut viena cilvēka dzīvi. Pie tam, es uzskatu, ka ir svarīgi ne tikai paša cilvēka sasniegumi, bet arī viņa attieksme pret saviem darbiem un rīcībām.

4. Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Dažas no pēdējām izlasītajām grāmatām, kas mani iedvesmoja: Haruki Murakami “Uzvelkamā putna hronika”, Mihails Bulgakovs “Suņa sirds”, Džūlija Šova “Ļaunuma rašanās”, Serēns Sveistrups “Kastaņu vīrs” , Ken Mogi “Little Book of Ikigai: The secret Japanese way to live a happy and long life”.

5. Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Forrest Gump (1994), The Green Mile (1999), Interstellar (2014), Jumanji (1995), Spirited away (2001), Free Guy (2021), Gone with the Wind (1939).

6. Kāds ir tavs dzīves sauklis?

Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties. - Helen Keller