Alīna Škrjaba ir LU fonda M.M.V. Petkevičš piemiņas stipendijas ieguvēja 2023./2024. akad. gadā.

Iepazīsti Alīnu! 

1. Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Esmu ļoti daudzpusīga, man ir svarīgi vienmēr atklāt sev kaut ko jaunu. 2022. gadā ar izcilību pabeidzu Rēzeknes 2.vidusskolu un iestājos studijās angļu filoloģijā Daugavpils Universitātē, tomēr sapratu, ka Latvijas Universitāte un it īpaši Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte ir tuvāk sirdij, tāpēc tagad esmu te un ieteicu nebaidīties mainīt kaut ko savā dzīvē un sekot saviem sapņiem.

Lielākais talants? Būt visur un paspēt visu. Man ir svarīgi būt sabiedriski aktīvai, tāpēc vienmēr piedalos dažādos projektos. Esmu vērsta uz starptautisko līmeni, tāpēc nebaidos sevi mēģināt arī ārpus Latvijas. Pēdējo gadu laikā iesaistījos gan Skolēnu pašpārvaldes, gan Jauniešu domes, gan Studentu padomes darbībā, izstrādājot daudzus projektus jauniešiem par dažādām sabiedrību skarošām problēmām. Ļoti lepojos ar akadēmiskajiem sasniegumiem, bet vairāk ar ārpusskolas aktivitātēm. Viens no lielākajiem pagodinājumiem bija būt projekta ''Nākotnes līderu akadēmija'' dalībniecei, kurš deva iespēju apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē.

2. Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Stipendijas iegūšana ir ļoti liels finansiāls atbalsts, kā arī manu paveikto darbu novērtējums un motivācija turpināt labi mācīties, pilnveidoties un strādāt sabiedrības labā.

3. Kāda ir tava dzīves misija, sūtība?

Viena no tām ir uzdrošināt un atbalstīt, tomēr neesmu pārliecināta par visgalvenāko, jo pašlaik atrodos aktīvā sevis meklēšanas posmā.

4. Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Katram, kuram trūkst motivācijas vai spēka mainīt vai uzlabot kaut ko savā dzīvē, ir vērts izlasīt Džeimsa Klīra grāmatu ''Atomiskie ieradumi''.

5. Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Teodora Melfi filma ''Vienādojums ar nezināmajiem'' labi parāda, ka apņēmība un neatlaidība var padarīt neiespējamo iespējamu.

6. Kāds ir tavs dzīves sauklis?

Seko vējam.