Jēkabs Priedītis ir LU fonda M.M.V. Petkevičš piemiņas stipendijas ieguvējs 2023./2024. akad. gadā.

Iepazīsti Jēkabu! 

1. Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Pašlaik sevi raksturotu kā aizrautīgu un dzīvespriecīgu studentu ar īpašu interesi par kulināriju, mūziku, literatūru un zinātni. Lai gan ar lielu entuziasmu cenšos sevi pilnveidot dažādos virzienos, esmu izvēlējies nākamos gadus investēt studijām Fizikas bakalaura programmā, jo vēlos attīstīt un rast praktisku pielietojumu savām matemātikas zināšanām. Par lielāko akadēmisko sasniegumu uzskatu Latvijas komandas pārstāvēšanu Starptautiskajā Angļu valodas olimpiādē. Ārpus akadēmiskās dzīves mans lielākais sasniegums ir dažādu dzīves notikumu un apstākļu pārvarēšana, tādējādi iegūstot spēju ikdienišķos darbus darīt ar smaidu uz lūpām. 

2. Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana? 

Stipendija man ir nozīmīga gan kā finansiāls atbalsts, gan kā motivācijas avots, kas virza mani ar lielāku cītību un pārliecību turpināt strādāšanu, vairāk laika veltot tieši studijām. Tā palīdz arī kā atgādinājums, ka esmu uz pareiza ceļa, neraugoties uz neskaitāmajām dzīves iespējām. 

3. Kāda ir tava dzīves misija, sūtība? 

Maksimāli izmantot man dotās iespējas, atbalstīt tuviniekus vajadzīgajos brīžos, gūt piepildījuma izjūtu ikdienas darbā. 

4. Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Noama Čomska “How the World Works”. Šajā grāmatā Noams Čomskis, filozofs un politiskais aktīvists, piedāvā kritisku mūsdienu globālās politiskās un socioekonomiskās vides analīzi, apskatot virkni tematu, sākot no mediju un propogandas ietekmi, līdz pat detalizētiem ASV kara noziegumu aprakstiem un to sekām. Ja kaut nedaudz interesē politika vai vēsture - ļoti pārdomu rosinošs darbs, kas ir veicinājis manu sapratni par spēkiem, kas veido mūsu tagadējo pasauli.

5. Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

"Ratatoing (2007)". Sirsnīga īsfilma par to, cik svarīga ir sekošana saviem sapņiem, sabiedrības sadarbība un pašaizliedzīgu izvēļu veikšana pat dzīves dziļākajos bezdibeņos. Katrs varonis spēlē lielu lomu apkārtējās vides veidošanā un kopējā stāsta attīstībā, parādot to, ka pat vismazākajam grauzējam var būt liela ietekme uz citu žurku dzīves ceļu. Filma nav izpelnījusies tradicionālu atzinību, kā arī pat netradicionālu atzinību, taču man ļoti patīk :)

6. Kāds ir tavs dzīves sauklis?

Viens niecīgs grauzējs nevar izgrebt brangu bedri, bet divdesmit grauzēji var veidot žurku karali.