Laura Anna Badūne ir LU fonda M.M.V. Petkevičš piemiņas stipendijas ieguvēja 2023./2024. akad. gadā.

Iepazīsti Lauru! 

1. Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Esmu Laura Anna Badūne - studiju programmas “Baltu filoloģija” 1. kursa studente. Par savu nozīmīgāko panākumu un gara balstu uzskatu ambiciozumu, jo tieši šī īpašība ir bijusi stūrakmens manas pašizaugsmes procesā un spējai ar labiem rezultātiem darboties visdažādākajās nozarēs. Līdz šim mani augstākie akadēmiskie sasniegumi attiecināmi uz latviešu valodas un literatūras olimpiādēm un konkursiem, ko papildina godalgotas vietas Latvijas un Baltijas mērogā skvoša sportā. Protams, tikpat nozīmīga ir bijusi dalība skolēnu pašpārvaldē un iesaiste sociālajos un brīvprātīgajos projektos, jo ik reizi paplašina manu zināšanu sfēru.

2. Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Stipendijas ieguve atspoguļo citu ticību manām spējām, tādēļ tā būs lieliska motivācija turpināt iesākto ar tikpat lielu sparu, vienlaikus nesatraucoties par finansiālo aspektu.

3. Kāda ir tava dzīves misija, sūtība?

Šobrīd, šķiet, mans dzīves mērķis balstās uz vēlmi palīdzēt citiem, vairojot labo. Apzinos, ka bez vecāku, pedagogu, treneru, līdzcilvēku un citu iedvesmojošu personību ieguldījuma manā attīstībā es nebūtu tāda, kāda esmu šobrīd, tādēļ uzskatu par svarīgu kaut mazumiņu no tā visa atdot atpakaļ.

4. Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Esmu liela grāmatu mīļotāja, tādēļ ir ļoti grūti nosaukt vienu konkrētu darbu, jo, tāpat kā mēs, cilvēki, esam pavisam dažādi, tā arī katrai grāmatai ir savs vēstījums, tādēļ jautājums ir – kas tieši šajā dzīves posmā ir nepieciešams lasītājam. Šie ir mani šī brīža ieteikumi:

  • Armands Puče “Ozo. Cilvēks uz ledus” – atspoguļo sportista mentālo un fizisko cīņu ar sevi, prasmi nepazust, izlauzties un aizsniegties līdz saviem mērķiem.
  • Andris Kalnozols “Kalendārs mani sauc” – grāmata par cilvēcību, par iekļautību, par to, ka katrs esam citāds un tas nav slikti, un par spēju būt empātiskiem un līdzcietīgiem.
  • Daina Avotiņa “Mani spēka pīlāri” – par mūsu tautas dižgariem: Ojāru Vācieti un Imantu Ziedoni. Ļoti sirsnīgi, skaisti un iedvesmojoši!

5. Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Noteikti ieteiktu noskatīties daudzsēriju filmas: “Emīlija. Latvijas preses karaliene” un “Sarkanais mežs”.  Abi stāsti, lai gan ļoti traģiski un skumji, ir nozīmīgi latviešu tautas kultūrvēsturiskā konteksta un nacionālās identitātes apzināšanai.

6. Kāds ir tavs dzīves sauklis?

“Viss notiek tā, kā tam jānotiek”, jo tik tiešām dzīvē it viss, īpaši grūtības un pārbaudījumi, kas bieži vien šķiet netaisni un pat neiespējami, ir virzība pretim izaugsmei un vēlamajam rezultātam.