Trīna Pavloviča ir LU fonda M.M.V. Petkevičš piemiņas stipendijas ieguvēja 2023./2024. akad. gadā.

Iepazīsti Trīnu! 

1. Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Mans lielākais talants ir saprast cilvēkus un likt viņiem justies pieņemtiem, tāpēc studēju psiholoģiju. Teiktu, ka grūti viennozīmīgi izlemt, kas ir mans lielākais sasniegums, jo akadēmiskās un personīgās izaugsmes mirkļu ir bijis daudz, taču ļoti lepojos ar vidusskolā izstrādāto zinātniskās pētniecības darbu. To rakstot, es arī atklāju savu interesi par pētniecību, turklāt tā bija iespēja izmantot savu publiskās runas talantu darba prezentēšanā.

2. Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Stipendijas iegūšana man nozīmē iespēju kļūt patstāvīgākai sevis uzturēšanā, mazāk jāpaļaujas uz vecāku atbalstu un vairāk var fokusēties uz studijām, jo nav nepieciešams mācības apvienot ar darbu.

3. Kāda ir tava dzīves misija, sūtība?

Palīdzēt cilvēkiem savu iespēju robežās. Katram, ko iepazīstu, radīt sajūtu, ka ar mani parunāt ir droši, ka kāds viņus ir gatavs uzklausīt.

4. Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Iesaku katram savas paaudzes cilvēkam izlasīt Māras Zālītes autobiogrāfiskos romānus "Pieci pirksti" un "Paradīzes putni". No tik gaiša, savā ziņā naiva, taču emocionāli bagāta bērna skatpunkta izklāstīta bērnība Padomju Latvijā, atgriežoties no Sibīrijas. Šīs grāmatas patiesi liek novērtēt dzīvi brīvā valstī un vienas ģimenes ikdienišķu situāciju aprakstos ietērpj visas latviešu tautas kolektīvo pieredzi un mantojumu no šī laika posma mūsu vēsturē.

5. Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Ieteiktu filmu "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" jeb "Gaišo atmiņu mūžīgais starojums". Pārsteidzoši nopietns sniegums no parasti ļoti komiskā Džima Kerija līdzās Keitai Vinsletai romantiski eksistenciālā komēdijā.

6. Kāds ir tavs dzīves sauklis?

"Nevar zināt, kur pazaudēsi un kur atradīsi, un, ja zinātu, kur kritīsi, paliktu spilvenu." (Inga Ābele)