Aija Auziņa

Kristapa Morberga stipendiju (1 710 eiro) ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Bioloģijas fakultātes bakalaura programmā. Aija Auziņa ir aktīva - viņai patīk būt notikumu virpulī, lai nebūtu jādomā par to kā būtu, ja būtu. Aija cenšas tvert apkārt notiekošo „lieliem malkiem”.

Par K. Morberga stipendiju uzzinājusi no savas pētnieciskā darba vadītājas un sīkāku informāciju meklējusi internetā. Aija saka, ka vissvarīgākais bija sajūta, ka tas, ko dara, par ko cīnās, ir svarīgi arī citiem un it īpaši – savai augstskolai: „Protams, nevar nepieminēt arī finansiālo pusi, kas krietni vien atviegloja ikdienu. Esmu satikusi daudz jaunu cilvēku - stipendiātu, kurus, iespējams, citādi nemaz neiepazītu. Ir izveidojies tāds kopā būšanas prieks ar lepnumu par to, kas esi!”

Par mecenātisma ideju Aija spriež: „Tas ir drošsirdīgi un cēli atdot savu naudu, kuru esi sūri un grūti nopelnījis, cilvēkiem, kurus nepazīsti un savas dzīves laikā neesi sastapis. Tas ir savā ziņā risks – šī nauda aizplūst jauniem cilvēkiem, kam viss vēl tikai priekšā, nav iespējams iepriekš paredzēt, vai tas viņus dzīs uz priekšu ar dubultu sparu vai gluži otrādi - ļaus iekārtoties ērtāk un samazināt tempu.”

2011. gadā Aija aizstāvēja maģistra darbu par tēmu "Linu (Linum usitatissimum L.) somatisko audu kallusu kultūras".