Aleks Knoks

Kristapa Morberga stipendiju (2 850 eiro) ieguvis 2008./2009.gadā, studējot LU Vēstures un filozofijas fakultātes maģistrantūrā. Aleks Knoks ar izcilību absolvējis LU filozofijas bakalaura programmu un turpina studijas maģistrantūrā.

Labi apzinoties, ar ko daudziem asociējas viņa izvēlētais studiju virziens, Aleks aicina atturēties no pārsteidzīgu vispārinājumu izdarīšanas. Tāpat kā tas ir daudzās citās nozarēs, arī filozofija mēdz būt atšķirīga kā pēc tās metodoloģiskās, tā arī saturiskās ievirzes. Viņaprāt, labu filozofiju raksturo vairākas pazīmes. Pirmkārt, skaidrība, precizitāte un argumentācija. Otrkārt, orientācija uz patiesību un zināšanām pretstatā orientācijai uz garīgu un morālu izaugsmi (kas gan neparedz abu pēdējo nozīmes noliegšanu). Treškārt, arī šauru un tehnisku jautājumu nozīmīguma atzīšana. Ceturtkārt, rēķināšanās ar eksakto zinātņu atklājumiem un aktualitātēm. Pēc šiem kritērijiem jaunietis arī cenšas vadīties savā pētniecībā.

Pēdējo divu gadu laikā Aleks ir pavadījis apmaiņas semestri Aberdīnas universitātē (UK), piedalījies prestižā starptautiskā vasaras skolā, publicējis rakstu internacionālā izdevumā, lasījis referātus vairākās konferencēs, palīdzējis organizēt ikgadējos kognitīvo zinātņu, loģikas un komunikācijas simpozijus, kā arī ticis ievēlēts LU Kognitīvo zinātņu un semantikas centra valdē. Aleka aizraušanās ārpus filozofijas ir seno un moderno valodu studijas, kā arī mazbudžeta ceļojumi. Brīvo laiku, kura gan nemaz nav daudz, viņš cenšas pavadīt ar ģimeni.

Par saviem panākumiem bakalaura studijās Aleks pateicas atbalstu sniegušajai Pasaules Brīvo latviešu apvienībai. Maģistra programmā gūtos panākumus viņš saista ar Kristapa Morberga vārdu un Latvijas Universitātes Fondu.

2010. gadā Aleks aizstāvējis maģistra darbu par tēmu "Iedomājamība un iespējamība divdimensionālās semantikas satvarā".