Aleksis Jarockis

Kristapa Morberga stipendiju (2 850 eiro) Aleksis Jarockis ieguvis 2008./2009.gadā, studējot LU Sociālo zinātņu fakultātes komunikācijas zinātnes maģistrantūrā.

Par sevi stāsta: "Mani vienmēr ir fascinējusi un vilinājusi sabiedrības komunikācijas kultūra, politiskie un sociālie procesi sabiedrībā un to būtības izzināšana, tādēļ studēju komunikācijas zinātnes programmā. Uzskatu, ka komunikācijas studijas manī ir raisījušas padziļināto interesi par pētniecisko lauku, kas komunikācijas jomā ir ļoti plašs un daudzveidīgs, kā arī pilnveidoja manu akadēmiskā darba kultūru.

Studiju laikā esmu aktīvi iesaistījies katedras profesoru piedāvātajos pētījumos, viens no tādiem bija arī publicēts: „Mediju satura monitorings un iecietības veicināšana Latvijā”. Savu pētniecisko pieredzi esmu bagātinājis ar padziļināto izpēti komunikācijas nozīmes baznīcas dzīvē, kā arī jauniešu sociālo vajadzību apmierināšanas iespējām realitātes šovos – šādos pētījumu laukos esmu izstrādājis kursa darbus un aizstāvējis tos ar novērtējumu – teicami. Mans raksts „Komunikācijas loma mūsdienās Baznīcas dzīvē” ir publicēts Komunikācijas studiju nodaļas studentu zinātnisko rakstu krājuma „Domino” 3.laidienā.

2006.gada 27. maijā esmu uzstājies ar priekšlasījumu Pirmajā žurnālistikas studentu starptautiskajā forumā – konferencē „Be the Firsts!”. 2007.gadā esmu aizstāvējis bakalaura darbu „Realitātes simulācija Latvijas televīziju realitātes šovos: skatītāju interpretāciju analīze”, par ko esmu saņēmis LU rektora atzinības rakstu par izcili izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas zinātnē un ieguldījumu studentu pētnieciskajā projektā „Domino”.

No 2004. līdz 2006. gadam esmu dziedājis LU vīru vokālajā ansamblī, ko vada mākslinieciskā vadītāja Sarmīte Ančāne, kā arī bakalaura studiju laikā biju ņēmis aktīvu dalību fakultātes studentu pašpārvaldes rīkotajos pasākumos, atbalstot studentu iniciatīvas fakultātes dzīvē.

Uzskatu, ka Kristapa Morberga stipendija ļaus arvien pilnvērtīgāk attīstīt manas intelektuālas spējas, jo šos līdzekļus mērķtiecīgi novirzītu padziļinātām studijām, kā arī iegādātos akadēmisko literatūru, lai spētu sekmīgāk izstrādātu maģistra darbu un turpinātu studijas Komunikācijas studiju nodaļas doktorantūrā.

2012. gadā Aleksis ieguvis doktora grādu, aizstāvot darbu par tēmu "Valsts pārvaldes sabiedrisko attiecību, mediju un publiku mijiedarbība sabiedrībai aktuālu problēmu izziņā un interpretācijā".