Baiba Bogdasarova

Kristapa Morberga stipendiju (1 710 eiro) ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Ekonomikas un vadības fakultātes bakalaura programmā. Pēc Āgenskalna ģimnāzijas absolvēšanas Baiba Bogdasarova iestājās Latvijas Universitātes (LU) Ekonomikas un vadības fakultātē apgūt vadības zinātnes. Studiju laikā viņa turpināja aktīvi trenēties un pārstāvēja gan LU, gan Latvijas sieviešu izlasi dažādās galda tenisa sacensībās, t. sk., Latvijas Universiādē, SELL spēlēs, Pasaules Universiādē, Eiropas un pasaules čempionātos.

Studiju programma: Ekonomikas un vadības fakultāte, Vadības zinību bakalaura studiju programma.

Hobiji: Sports, ceļošana.

Sevi raksturo: Esmu mērķtiecīga, centīga un atbildīga. Nepatīk līdz galam nepadarīti darbi. Novērtēju cilvēkos godīgumu un cenšos pati tāda būt.

Moto: Nekad nepadoties un neapstāties pie sasniegtā!

Kristapa Morberga stipendiāte Baiba Bogdanova (bij. Bogdasarova) par sevi stāsta:

Studiju laikā apgūstot vadības zinības, kā arī pēc tam studējot maģistrantūrā ekonomiku, guvu teorētiskas zināšanas par biznesa procesiem un uzņēmējdarbību, kas man šobrīd noder gan dažādās dzīves situācijās, gan arī darbā, strādājot grāmatvedības pakalpojumu firmā.

Paralēli mācībām un darbam vienmēr esmu aktīvi trenējusies un pārstāvējusi gan LU, gan Latvijas sieviešu izlasi dažādās galda tenisa sacensībās, t. sk., Latvijas Universiādē, SELL spēlēs, Pasaules Universiādē, Eiropas un pasaules čempionātos.

K.Morberga stipendija man nozīmēja finansiālu atbalstu, nodrošinot iespēju sportot un mācīties, kā arī sniedza gandarījumu, ka tiek novērtētas manas labās un teicamās sekmes, kā arī panākumi sportā.