Dace Ūdre

Kristapa Morberga stipendiju (2 850 eiro) ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Sociiālo zinātņu fakultātes maģistrantūrā. Dace Ūdre ir uzaugusi daudzbērnu ģimenē, bērnība pavadīta Skultes pagasta Limbažos, kur vecmāmiņa viņai teikusi, ka Dace obligāti kļūšot par bibliotekāri. Toreiz tas šķitis neticami.

Studiju programma: LU Sociālo zinātņu fakultāte, Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistra studiju programma.

Hobiji: Ideju iedzīvināšana, jaunu lietu izmēģināšana.

Sevi raksturo: Stipra un neatlaidīga kā lokomotīve.

Moto: Vislielāko motivāciju mērķa sasniegšanā sniedz apziņa, ka tevi novērtē un pamana.

2015. gadā Kristapa Morberga stipendiāte Dace Ūdre par sevi stāsta:

Izvēlējos studēt bibliotēkzinātni un informāciju, jo man patīk atrast un organizēt informāciju, saskatīt likumsakarības un palīdzēt cilvēkiem. Studiju laikā un arī pēc tam esmu organizējusi topošo un esošo nozares speciālistu dalību starptautiskajā konferencē BOBCATSSS, kā arī pati esmu piedalījusies vairākās starptautiska un vietēja mēroga konferencēs ar ziņojumiem un pētījumiem. Dibināju Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekciju un vadīju to sešus gadus, kā arī izstrādāju nozares jauno speciālistu blogu (lbbjss.wordpress.com) un četrus gadus biju tā redaktore. Kopš 2014. gada darbojos Latvijas Bibliotekāru biedrības valdē. Strādāju Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Aizrautība par visu jauno, vēlme iet uz priekšu un Kristapa Morberga stipendijas iegūšana studiju atbalstam ir ielikusi pamatus manai profesionālajai izaugsmei.