Dainis Kaldre

Kristapa Morberga stipendiju (1 710 eiro) ieguvis 2008./2009.gadā, studējot LU Ķīmijas fakultātes bakalaura programmā. Pēc Āgenskalna Valsts ģimnāzijas absolvēšanas Dainis Kaldre izvēlējās studēt LU Ķīmijas fakultātē, jo jau vidusskolā aktīvi interesējies par dabaszinātņu priekšmetiem - piedalījies ķīmijas un matemātikas olimpiādēs, izcīnot godalgotas vietas valsts līmeņa olimpiādēs, un izstrādājis zinātniski-pētniecisko darbu organiskajā ķīmijā.

„Piesakoties studijām, uzzināju par iespēju saņemt dažādas stipendijas izcilākajiem studentiem un skolēniem, kas uzsāk studijas LU. Lai varētu pilnvērtīgi pievērsties studijām LU man bija nepieciešami papildus finanšu līdzekļi. Tomēr piesakoties stipendijai kā LU 1.kursa students stipendiju neieguvu. Turpināju mācības ar izciliem rezultātiem LU Ķīmijas fakultātē un sāku strādāt zinātnisko darbu Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, kurā strādāju joprojām. Piesakoties K.Morberga stipendijai otrajā un trešajā studiju gadā, abus gadus biju stipendiātu skaitā,” stāsta jaunietis.

Stipendija jaunietim deva iespēju vairāk pievērsties pētnieciskajam darbam un studijām LU Ķīmijas fakultātē. Tāpat radās iespēja apmeklēt seminārus un vasaras skolas Dānijā un Somijā, kā arī iegādāties nepieciešamās grāmatas studijām.

„Domāju, ka K.Morberga stipendija ir ļoti nozīmīga daudziem studentiem, jo tā paceļ studenta kvalifikāciju un dod iespēju nesavtīgi studēt un celt LU prestižu, aktīvi iesaistoties LU pasākumos un darbībā. Vēlos pateikties LU Fondam par atbalstu šo gadu garumā, kā arī visiem fonda darbiniekiem, kas ir bijuši izpalīdzīgi daudzos jautājumos, kā arī novēlu fondam attīstību un veiksmi jaunu atbalstītāju atrašanā,” saka Dainis.

2010. gadā Dainis ieguvis bakalaura grādu.