Dana Behmane

Kristapa Morberga stipendiju (1 710 eiro) ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Ekonomikas un vadības fakultātes bakalaura programmā. Dana Behmane studē un vienlaikus darbojas gan Studentu padomes Ārlietu komisijā, gan organizācijā „Erasmus student network Riga”. Viņu raksturo pilnveidošanās studijās un dzīvē.

„Iespēja saņemt K.Morberga stipendiju, manuprāt, ir rezultāts uzcītīgām studijām un dalībai ārpusstudiju aktivitātēs LU. Turklāt tā ir vēl lielāka iespēja, to visu turpināt. Saņemt šo stipendiju ir ne tikai pagodinājums, bet tas ir arī kā atskaites punkts, ka līdz tam darītais ir novērtēts un kādam vērtīgs,” uzskata Dana.

„Mecenāti novērtē izglītības nozīmīgumu cilvēka un valsts izaugsmē un nesavtīgi atbalsta jaunos studentus, tāpēc viņu ieguldījums ir patiesi nenovērtējams. Mecenātu un LU Fonds ar savu atbalstu ir patiešām mainījuši daudzu studentu dzīves, sniedzot jaunas iespējas izaugsmei un attīstībai. Tāpēc cerams, ka arvien būs pašaizliedzīgi mecenāti un aktīvi un uzcītīgi studenti, lai šī sadarbība turpinātos,” teic Dana.

2011. gadā Dana aizstāvēja maģistra darbu par tēmu "Uzņēmumu apvienošanos ietekme uz konkurenci".