Edgars Ābols

Kristapa Morberga stipendiju (1 710 eiro) ieguvis 2008./2009. gadā, studējot LU Juridiskās fakultātes bakalaura programmā. Edgars Ābols studē LU Juridiskajā fakultātē un visu studiju laiku darbojies fakultātes Studentu pašpārvaldē. Tāpat viņš paguvis divas reizes piedalīties starptautiskajās tiesību zinātņu studentu sacensībās, vienā no tām iekļūstot pusfinālā. Edgars jau no 1.kursa iesaistījies LU konferencēs ar referātiem par tiesību zinātnes problēmjautājumiem.

„Pateicoties LU Fonda sarūpētajām stipendijām studiju laikā varēju atļauties nestrādāt algotu darbu, bet pievērsties pilnvērtīgam studiju procesam, zinātniskajai pētniecībai un darbībai studentu pārstāvniecības institūcijās,” stāsta Edgars.

2009. gadā Edgars aizstāvāja bakalaura darbu par tēmu "Seksuālo minoritāšu tiesības Latvijā un ārvalstīs".

2011. gadā Edgars aizstāvāja maģistra darbu par tēmu "Seksuālo minoritāšu tiesību realizācijas problēmas".