Gunta Vēvere

Kristapa Morberga stipendiju (1 710 eiro) ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Juridiskās fakultātes bakalaura programmā. Guntai Vēverei jau mācoties vidusskolā radās pārliecība par studijām LU – viņa piedalījās Ēnu dienās, kur ēnoja tiesnesi, un apmeklēju LU piedāvātos sagatavošanās kursus, lai sekmīgi iestātos Juridiskajā fakultātē.
Jaunietes sabiedriskā dziņa un mērķtiecība studiju laikā ļāva iesaistīties dažādās aktivitātēs gan LU, gan ārpus tās. Visvairāk laika veltīts dalībai dažādos konkursos, pasākumos un projektos tiesību zinātnes jomā.

„Par LU Fonda stipendijām biju jau informēta iestājoties LU. Savukārt manas pūles un sasniegumi gan studijās, gan ārpus tām, tika atzinīgi novērtētas pēdējā mācību gadā, kad man bija tas gods būt par K.Morberga stipendiāti. Jāteic, ka esot Kristapa Morberga stipendiātei līdz šim esošā lepnuma un piederības sajūta par to, ka esmu LU studente, kļuvusi tikai lielāka,” saka Gunta.

Guntai Vēverei ir bijis liels gods būt par LU Fonda stipendiāti un LU studenti!

2009. gadā Gunta aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Tiesību uz dzīvību saturs un izpratne" un 2011. gadā maģistra darbu par tēmu "Kriminālsoda jēdziens un mērķis".