Henrijs Kaļķis

Kristapa Morberga stipendiju (2 850 eiro) ieguvis 2008./2009.gadā, studējot LU Ekonomikas un vadības fakultātes maģistrantūrā.
Henrijs Kaļķis studē maģistratūras programmā „Kvalitātes nodrošināšana un vērtēšana”, par sevi stāsta: "Savu zinātnisko darbību uzsāku bakalaura studiju laikā, piedaloties ar referātiem studentu zinātniskajās konferencēs Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā , kur manu darbu novērtēja ar atzinības rakstiem un balvām.
Pētniecisko darbību turpinu kvalitātes vadības un biznesa ergonomikas jomā as. prof. A. Goldšteina, prof. V. Kaļķa, lektores I. Rezepinas un docentes Ž. Rojas vadībā. Piedalos kā izpildītājs Latvijas Universitātes un Latvijas Zinātnes padomes projektos: "Miotonometrijas metodes izmantošana muskuļu noguruma noteikšanai akadēmiskam personālam, biroja darbiniekiem un studējošiem, strādājot pie datora" (LU, 2008.g ); "Multifāzu polimēru struktūras radiācijķīmiskā modificēšana, izmantojot funkcionālos monomērus kā šķērssaistīšanās promotorus" (LZP, 2006.-2008.g.).
Pašreiz turpinu strādāt pie sava maģistra darba, kurš saistīts ar biznesa ergonomikas pētījumiem, kas pasaulē tiek uzskatīts par jaunu virzienu ergonomikas jomā.

Aktīvi darbojos Latvijas Ergonomikas biedrībā kā valdes loceklis, organizēju biedrības ikgadējās izstādes izstāžu zālē Ķīpsala tematiskajā izstādē „Drošam darbam”. Izstādes laikā biedrības stendā tiek popularizēta LU kā mācību un zinātniski pētnieciska iestāde. Tāpat kā LU studentu pārstāvis 2008.gadā piedalījos Starptautiskās konferences "Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing (HAAMAHA)" Lasvegasā (ASV) darba organizēšanā."

2013. gadā Henrijs ieguvis doktora grādu, aizstāvot darbu par tēmu "Ergonomikas integrācija ražošanas procesu vadības pilnveidošanā Latvijas uzņēmumos".