Ilze Klepere

Kristapa Morberga stipendiju (1 710 eiro) ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Bioloģijas fakultātes bakalaura programmā. Ilze Dimanta (bij. Klepere) studē bioloģiju LU un ir aizrāvusies ar šobrīd aktuālo alternatīvo enerģiju tēmu. Par bioloģiju sāka interesēties jau skolas laikā, mācoties Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā pie bioloģijas skolotājas Brigitas Lazdānes.

Ja Ilze nav laboratorijā, tad iespējams sastapt viņu studentu pašpārvaldē, organizējot kādu pasākumu, muzicējot vai dancojot ar folkloras kopām „Budēļi” vai „Kokle”. Bakalaura studiju laikā Ilze uz pusgadu viesojās Dānijā, Orhūsas universitātes Erasmus programmas ietvaros, ko uzskata par ļoti vērtīgu pieredzi gan pētniecības, gan cilvēciskajā jomā.

Morberga stipendija Ilzei bija liels pagodinājums. „Tā ne tikai palīdz finansiāli, bet arī uzliek zināmu atbildību – Tu esi stipendiāts, piemērs citiem. Tas liek sevi turēt formā gan akadēmiskā, gan sabiedriskā ziņā. Pateicoties stipendijai, vairāk laika varēju veltīt mācībām un pētniecībai, nestrādājot pilnas slodzes darbu, lai nodrošinātu savu fizisko eksistenci. Piešķirtā stipendija palīdz kļūt pašpārliecinātākiem, apzināties – ja kaut ko tiešām centīgi dari un no sirds centies – tas tiek novērtēts. Paldies LU Fondam par viņu darbu, idejām un draudzīgumu!” saka stipendiāte.

2015. gadā Ilze ieguvusi doktora grādu, aizstāvot darbu par tēmu "Tehniskā glicerīna un piena sūkalu izmantošana bio-ūdeņraža iegūšanai bioreaktora sistēmā ar anaerobām mikroorganismu kultūrām".