Imants Kaldre

Kristapa Morberga stipendiju (2 850 eiro) ieguvis 2008./2009.gadā, studējot LU Fizikas un matemātikas fakultātes maģistrantūrā.

Imants Kaldre par sevi stāsta: "Strādāju LU Fizikas institūtā magnetohidrodinamikas laboratorijā. Mans zinātniskais darbs ir saistīts termoelektrisko parādību ietekmes pētīšanu uz metāla struktūru kristalizācijas laikā. Bakaulaura darbā izstrādāju eksperimentālu iekārtu absolūtā termoelektrodzinējspēka mērīšanai vairākkomponentu šķidriem metāliskiem sakausējumiem. Par bakalaura darbu saņēmu izcilu novērtējumu. Esmu bijis praksē Electromagnetic processing of materials laboratorijā Grenoblē, kas ir viens no mūsu ciešākajiem sadarbības partneriem Ampēra iniciatīvas projekta ietvaros.
Piedalos arī ESF projektā „Dabas zinātnes, globālās pārmaiņas un līdzsvarotas attīstības tehnoloģijas”, jo interesējos arī par klimata pārmaiņām un līdzsvarotas attīstības koncepciju.  Pagājušogad apmeklēju šī projekta lekcijas kā klausītājs un palīdzēju pilnveidot kursus, lai nākotnē to varētu izveidot par atsevišķu LU maģistra programmu. Projekta ietvaros šovasar piedalījos Utrehtas Universitātes, kas ir viena no labākajām Eiropā šajā jomā, rīkotajā vasaras skolā par klimata fiziku, kur ieguvu daudz vērtīgu zināšanu par šo jomu, un noteikti turpināšu ar to nodarboties arī turpmāk. Strādāju arī LU FMF fizikas praktikumā par asistentu, kur palīdzu pasniedzējam vadīt laboratorijas darbus jaunāko kursu studentiem.
Esmu starptautiskās studentu organizācijas AEGEE biedrs, kas nodarbojas galvenokārt ar kultūras apmaiņu starp Eiropas valstīm. Brīvajā laikā patīk sportot un lasīt populārzinātnisko literatūru."

2009. gadā Imants aizstāvējis maģistra darbu par tēmu "Termoelektrisko strāvu un magnētiskā lauka mijiedarbības izraisītas šķidra metāla plūsma".