Inna Pasnaka

Kristapa Morberga stipendiju (1 710 eiro) ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Vēstures un filozofijas fakultātes bakalaura programmā.
Inna Pasnaka par sevi stāsta: "Par savas pētnieciskas darbības priekšmetu izvēlējos antīkās Romas vēsturi; mana 2008.gada kursa darba tēma bija „Izklaides kultūra vēlajā Romas republikā“. Šīs darbs ir iesākums pētījumam par izklaides industrijas varoņu kultu Senajā Romā laika posmā no 1.gs.p.m.ē. līdz 2.gs. m.ē., ko plānoju pilnībā izstrādāt sava bakalaura darba ietvaros. Pētījumā  pievērsīšos šai mazāk izpētītai parādībai Senās Romas sabiedrības vēsturē, īpašu uzmanību veltot izklaides industrijas varoņu kulta rašanas problēmai, tā izpausmēm un nozīmei Romas sabiedrības dzīvē.

Paralēli studijām es aktīvi iesaistos dažādās studentu un jauniešu organizācijās. Sākot ar 2005.gadu darbojos biedrībā „Jauniešu konsultācijas”, kura darbība saistās ar karjeras un profesionālās orientācijas jautājumiem. Sākot ar 2007.gada septembri es aktīvi iesaistījos LU studentu padomes Ārlietu komisijas darbībā. Tāpat, sākot ar 2007. gada novembri esmu Vēstures un filozofijas fakultātes Studentu pašpārvaldes biedrs. Kopš 2007.gada decembra  iesaistos arī studentu organizācijas „Erasmus Student Network” darbībā.

Stipendijas iegūšana ir labs stimuls tik pat sekmīgi darboties gan manās studijās, gan sabiedriskajā dzīvē arī turpmāk."

2010. gadā Inna aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Valsts ideoloģija Cēzara Augusta principāta laik" un 2013. gadā maģistra darbu par tēmu "Politisko panākumu koncepts Senajā Romā 79.g.p.m.ē. – 49.g.p.m.ē. konsulu piemērs".