Jānis Kubilis

Kristapa Morberga stipendiju (1 710 eiro) ieguvis 2008./2009.gadā, studējot LU Juridiskās fakultātes bakalaura programmā. Jānis Kubilis Latvijas Universitātes (LU) Juridisko fakultāti studijām izvēlējies, jo tā šķitusi vislabākā izvirzīto mērķu sasniegšanai. Kopš iestāšanās LU liela uzmanība veltīta tiesību zinātnei. Iespējams, tieši tas Jānim ir ļāvis gūt labas sekmes mācībās.

Kristapa Morberga stipendiāts Jānis Kubilis par sevi stāsta:

Esmu ļoti pagodināts un pateicīgs par sniegto iespēju saņemt K.Morberga stipendiju. Šī iespēja ir būtiski atvieglojusi manu ikdienas dzīvi. Stipendija man ir sniegusi nepieciešamo atbalstu studiju gaitā. Jāuzsver K.Morberga stipendiātu atlases kritēriju veiksmīgais komplekss, kas ļauj atbalstīt potenciālos zinātniekus un nozares speciālistus, kuriem papildu motivācija stipendijas veidā ir visvairāk nepieciešama. Studentu iespējas atrast darbu, kas nodrošinātu tos finansiāli, ne vienmēr ir lielas, bet pēc studiju beigšanas šīs iespējas parasti būtiski pieaug. Līdz ar to tieši posmā līdz studiju beigšanai finansiāls atbalsts ir neatsverama palīdzība. Uzskatu, ka izglītība ir ļoti būtiska indivīda un sabiedrības izaugsmei, un tādēļ augstu vērtēju LU Fonda centienus atbalstīt studentus ar vislielāko intelektuālo potenciālu.