Jānis Šiliņš

Kristapa Morberga stipendiju (4 300 eiro) ieguvis 2008./2009.gadā, studējot LU Vēstures un filozofijas fakultātes doktorantūrā. Jāņa Šiliņa moto: „Per pulveres ad astra!” („Caur putekļiem uz zvaigznēm!”) raksturo viņa kā vēsturnieka ceļu cauri bibliotēku un arhīvu labirintiem pretim jauniem atklājumiem.

2001.gadā absolvēta Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, pēc tam uzsāktas studijas LU Vēstures un filozofijas fakultātē Vēstures nodaļā. „2007.gadā ar izcilību pabeidzu maģistra studiju programmu un turpināju studijas doktorantūrā, pievēršoties vienam no Latvijas vēstures „piemirstajiem” posmiem – Padomju Latvijas attīstībai no 1918.gada decembra līdz 1919.gada jūnijam. Līdzās darbam pie zinātniskajām publikācijām un disertācijas, piedalos Eiropas universitāšu izcilības tīklā CLIOHRES.net (Creating Links and Innovative Overviews for a New History Research Agenda for the Citizens of a Growing Europe), pārstāvot Latvijas Universitāti,” stāsta Jānis.

2008.gada rudenī iegūta K.Morberga stipendija, kura palīdzēja pilnvērtīgi nodoties pētnieciskajam darbam. Sadarbība ar LU Fondu ir bijusi ļoti patīkama un noderīga. Jānis piedalījies dažādos fonda rīkotajos pasākumos un no tiem ir saglabājušās tikai labas atmiņas gan par interesantajiem uzdevumiem, gan satiktajiem cilvēkiem, gan laipnajiem fonda darbiniekiem.

2012. gadā Jānis ieguvis doktora grādu, aizstāvot darbu par tēmu "Padomju Latvijas militārā un politiskā attīstība (1918.gada decembris – 1919.gada jūnijs)".