Jeļena Šakure

Kristapa Morberga stipendiju (1 710 eiro) ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Humanitāro zinātņu fakultātes bakalaura programmā.

Jeļena Šakure par sevi stāsta:

"Studēt angļu filoloģiju bija interesanti un aizraujoši. Studiju programma bija plaša un ļāva ielūkoties vairākās disciplīnās, piemēram, literatūrzinātne, psiholoģija, latīņu valoda, spāņu valoda, tekstu analīze, komunikāciju studijas, fonētika un citas. Šāds daudzveidīgs priekšmetu klāsts bija intrigējošs un palīdzēja attīstīt holistisku priekšstatu par valodu un tās lomu cilvēka dzīvē.

Kristapa Morberga stipendijas saņemšana bija patīkams un iemundrinošs notikums. Tas palīdzēja turpināt koncentrēties uz studijām, kā arī radīja iespējas iegādāties studijām lietderīgu literatūru.

Šobrīd esmu University College London (UCL) studente. Tālāk paplašinot LU iegūtās zināšanas, maģistra programmas ietvaros studēju valodas un komunikācijas funkciju no eksaktā un terapeitiskā skatpunkta kā arī darbojos kliniskajā praksē. Ārpus studijām, piedalos brīvprātīgo projektos, bet pavisam brīvajā laikā dodos uz pastaigām britu laukos.

Paldies Kristapa Morberga stipendijai par atbalstu LU bakalaura studiju laikā!"