Jevgenijs Tjutrins

Kristapa Morberga stipendiju (1 710 eiro) ieguvis 2008./2009.gadā, studējot LU Ķīmijas fakultātes bakalaura programmā.

Jau vidusskolas laikā jaunietis bija izlēmis studēt ķīmiju LU un devies uz Ķīmijas fakultāti papildināt zināšanas. Lai arī Jevgenijs bija aizrāvies gan ar skolēnu teātri un kori, tomēr interese par akadēmiskām lietām ņēmusi virsroku. Dalība starptautiskajā ķīmijas olimpiādē, kā arī godalgotas vietas valsts matemātikas un ķīmijas olimpiādēs ļāva LU iestāties bez eksāmeniem.

„Uzreiz pēc studiju uzsākšanas sāku strādāt LU Ķīmijas fakultātē - gan ar studentiem, gan veicot dažādus pētījumus, jo sapratu, ka nebūs iespējams citā veidā finansēt studijas. Tai pašā laikā uzzināju par mecenātu stipendijām. Zināju, ka konkurence ir liela. K. Morberga stipendija bija neatņemams atbalsts studiju procesā, jo nebija daudz jādomā par iztikas līdzekļiem, turklāt brīvajā laikā vairāk varēja pievērsties sevis izglītošanai un pētījumiem LU,” stāsta Jevgenijs.

LU Fondam jāsaka liels paldies par to laiku, ko varēju veltīt sev un sevis izglītošanai. Šobrīd Jevgenijs studē LU Ķīmijas fakultātes 4.kursā, veic pētījumus, izstrādā laboratorijas darbus, kas saistīti ar analītisko ķīmiju, darbojas LU Studentu padomē, kā arī LU Senātā. Sestdienās māca jaunos censoņus LU mazajā ķīmiķu skolā, sagatavojot skolēnus starptautiskajām ķīmijas olimpiādēm, tādējādi mēģinot atdarīt LU to, ko tā kā skolēnam sniedza pašam. „Ir gandarījums redzēt šo skolnieku un topošo studentu rezultātus gan olimpiādēs, gan arī redzot, ka viņi ir kļuvuši par LU Fonda stipendiātiem. Liels gandarījums bija saņemt Ministru Kabineta apbalvojumu par šo skolnieku sagatavošanu,” lepojas Jevgenijs.

2010. gadā Jevgenijs aizstāvēja bakalaura darbu par tēmu "Izotopu attiecību kalibrēšana masspektrometrijā".