Juris Ulmanis

Kristapa Morberga stipendiju (2 850 eiro) ieguvis 2008./2009.gadā, studējot LU Fizikas un matemātikas fakultātes maģistrantūrā.

Juris Ulmanis par sevi stāsta: "Bakalaura grādu ar izcilību esmu ieguvis LU. Savu studiju laikā esmu aktīvi iesaistījies Fizikas un matemātikas fakultātes sabiedriskajā dzīvē, darbojoties Studentu pašpārvaldē un dziedot fakultātes jauktajā korī „Aura”. Starptautiskā mērogā esmu Optical Society of America  biedrs un šajā rudenī plānoju kļūt par Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers biedru.

Studiju ceturtajā semestrī piedalījos apmaiņas programmā ERASMUS, kuras ietvaros pusgadu mācījos Leibnica Universitātē Hanoverā, Vācijā. Piedalīšanās šajā programmā vainagojās ar dalību zinātniskā projektā, kas tika izpildīts Hanoveras Lāzeru centrā. Pēc tam saņēmu uzaicinājumu savu bakalaura darbu, nu jau sadarbībā ar LU Lāzeru centru un Aigaru Ekeru, izstrādāt tieši Lazer Zentrum Hannover. Par izstrādāto darbu saņēmu atzinības rakstu no LU rektora M. Auziņa.

Šajā laikā uzkrātā pieredze un zināšanas par pusvadītāju un cietvielu lāzeriem šobrīd noder Latvijā, Lāzeru centrā, kur šobrīd veicu savu zinātnisko darbību maģistra darba ietvaros. Paralēli zinātniskajai darbībai Lāzeru centrā gūstu pieredzi skolēnu un bakalaura studentu darba vadīšanā.

Studiju laikā gan ar stenda referātu, gan ar prezentāciju esmu piedalījies vairākās starptautiskās konferencēs, nodibinot kontaktus ar dažādu valstu zinātniekiem.

Šobrīd turpinu aktīvu darbību LU Lāzeru centrā, kā arī studijas LU. Iegūtā pieredze un vēlme mācīties un sevi pilnveidot liek ticēt, ka uzstādītie kompleksie mērķi tiks sasniegti."

2010. gadā Juris aizstāvējis maģistra darbu par tēmu "Spektrālo profilu izmaiņas atomu mijiedarbībās ar koherenta lāzeru starojuma impulsiem: caurlidošanas laika un ietērpto stāvokļu interferences efekti".