Kristīne Jarinovska

Kristīne Jarinovska Kristapa Morberga stipendiju (4 300 eiro) ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Juridiskās fakultātes doktorantūrā.

2010. gadā Kristīne ieguvusi doktora grādu, aizstāvot darbu par tēmu "Informācijas atklātības princips un tā galējā robeža: teorijas īstenošana praksē".