Liena Ivanova

Kristapa Morberga stipendiju (1 710 eiro) ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes bakalaura programmā.

Studiju programma: Psiholoģijas doktora studiju programma, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte.

Hobiji: gleznošana, radošas un sportiskas aktivitātes

Sevi raksturo: esmu cilvēks, kam raksturīgas labas spējas plānot un organizēt savu darbu, man piemīt mērķtiecība. Iedvesmojos no aktīviem un strādīgiem cilvēkiem. Ceru, ka spēju iedvesmot arī citus.

Moto: viss vienmēr atrisinās vislabākā iespējamā veidā!

Kristapa Morberga stipendiāte Liena Ivanova par sevi stāsta:

Psiholoģiju esmu studējusi jau gandrīz 10 gadus, tomēr izvēle studēt šo jomu bija vairāk nejauša. Šī joma man ir saistoša, jo apvieno gan iespēju palīdzēt citiem, analizēt cilvēku emocijas un darbības, gan iespēju veikt precīzus mērījumus, izstrādāt metodes un darboties ar skaitļiem.

Man ir svarīga daudzveidība aktivitātēs, ko veicu. Dažādi darbi, projekti un arī doktora disertācija prasa pielietot daudz analītiskas un verbālas spējas, tāpēc svarīgi to balansēt – brīvajā laikā gleznot, radīt dažādas lietas ar rokām, kā arī veikt fiziskas aktivitātes. Esmu izveidojusi pati savu gleznu interneta galeriju, kā arī šobrīd strādāju pie citiem projektiem.

Stipendiju saņēmu bakalaura studiju laikā un tā man bija kā liela atzinība, jo konkurss un šādām stipendijām ir ļoti liels. Tā lika noticēt savām spējām sasniegt savus mērķus akadēmiskajā vidē.