Ludmila Babajeva

Ludmila Babajeva Kristapa Morberga stipendiju (2 850 eiro) ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes maģistrantūrā.
Ludmila Babajeva apsolvējusi bakalaura programmu ar izcilību. Studijās maģistrantūrā iecerējusi izstrādāt zinātnisko darbu par maz izpētītu tematu „Pētnieciskās prasmes pieaugušo izglītībā”.

Stipendija palīdzēs iegādāties nepieciešamo literatūru un veikt pasūtījumus no ārzemju bibliotēkām un elektroniskajiem katalogiem. Tāpat Ludmila iecerējusi apmeklēt svešvalodu kursus. Stipendiāte plāno turpināt studijas arī doktorantūrā.

Viņa ir arī aktīva studenšu korporācijas „Sororitas Tatiana” biedre.

2009. gadā Ludmila aizstāvēja maģistra darbu par tēmu " Pētnieciskās prasmes kā intereses rosinošais faktors".

2014. gadā Ludmila ieguva doktora grādu, aizstāvot doktora darbu par tēmu "Pieaugušo personības pilnveidošanās tautas skolā".