Māra Stabulniece

Kristapa Morberga stipendiju (1 710 eiro) ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Juridiskās fakultātes bakalaura programmā.

Māra Stabulniece ir studente, kas nerimstoši meklē līdzsvaru starp loģisko saprātu un savu radošo „es”. Pēc vidusskolas bija izvēles priekšā – studēt arhitektūru vai tiesību zinātnes. Priekšroku dodot studijām un darbam, kas ciešāk saistīts ar sabiedrību, nākotnē Māra sevi redz kā advokāti un tiesnesi. Ne jau velti draugi viņu dēvē par juridisko eņģelīti, kas cenšas novērst katru netaisnību, kas gadās ceļā.

K.Morberga stipendija ir bijis nozīmīgs atbalsts, sniedzot ne vien iespēju pilnībā nodoties studijām un sabiedriskajai aktivitātei, bet arī kalpo kā papildu dzinējs un motivācija tiekties uz augstākajiem pakāpieniem. Nenoliedzami, tā ir arī liela atbildība pret tiem, kas tev tic.

Māra dzīvo ar pārliecību: ja vien cilvēks atrodas nepārtrauktā kustībā un spēj saskatīt un izmantot iespējas, ko dzīve piespēlē, panākumi ir garantēti. Pats svarīgākais - nebaidīties sapņot, jo viss sākas tieši ar to.

2010. gadā Māra aizstāvēja bakalaura darbu par tēmu "Eiropas Savienības Pamattiesību harta - izpratne un nozīme privātpersonas pamattiesību aizsardzībā".

2012. gadā Māra aizstāvāja maģistra darbu par tēmu "Paralēlā zāļu importa ierobežojumi - attaisnojumu meklējumi ES konkurences tiesību kontekstā".