Mihails Kozlovs

Mihails Kozlovs Kristapa Morberga stipendiju (1 710 eiro) ieguvis 2008./2009.gadā, studējot LU Sociālo zinātņu fakultātes komunikācijas zinātnes bakalaura programmā.

Mihaila Kozlova pirmā iepazīšanās ar LU Fondu notika 2006.gadā, kad viņš pirmo reizi kļuva par K.Morberga stipendijas laureātu. „Man tas deva neatkarību - pirmo reizi dzīvē varēju pats izdomāt, kā tērēt man uzticēto naudu - stipendiju. Tas bija gan gods, gan atbildība. Tā bija iespēja pievērsties vienīgi mācībām un sevis izzināšanai,” stāsta jaunietis.

Pēc tam turpināta sadarbība ar LU Fondu, godprātīgi nesta uzticētā atbildība un iegūta K.Morberga stipendija otro reizi. Mihails aktīvi piedalījies studiju procesā un arī sabiedriskās dzīves organizēšanā - bijis gan dažādu pasākumu organizators, gan starptautisko notikumu dalībnieks.

“Manuprāt, ar mecenātismu var sasniegt lielāku ieguvumu plašākai sabiedrības daļai. Stipendija studentam ir motivācija dziļāk, efektīvāk un drosmīgāk iesaistīties studiju procesos. Tā arī ir iespēja izpausties un pierādīt sev, ka iet pareizo ceļu. Mecenātisms iespaido un iedvesmo - tas dod dzīvi jaunām atklāsmēm,” teic Mihails.

2014. gadā Mihails aistāvējis maģistra darbu ĢZZF par tēmu " Ekonomiskās emigrācijas ietekme uz tautsaimniecību. Latvijas un Serbijas piemēri" un turpina studijas šīs fakultātes doktorantūrā.