Natālija Kozmina

Natālija Kozmina Kristapa Morberga stipendiju (2 850 eiro) ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Fizikas un matemātikas fakultātes maģistrantūrā.

Par sevi stāsta: "Esmu datorzinātņu maģistra programmas pirmā kursa studente. Mana darba tēma ir saistīta ar datu noliktavu konceptuālo modeļu veidošanu, balstoties uz zināšanām par iepriekšējiem datu noliktavas projektiem tajā pašā biznesa sfērā.
Esmu beigusi datorzinātņu bakalaura studiju programmu. Par savu bakalaura darbu esmu saņēmusi LU rektora atzinību. Bakalaura darba rakstīšanas laikā esmu izstrādājusi uz zināšanām bāzēto metodi datu noliktavu konceptuālo modeļu veidošanai, pēc šīs metodes esmu sekmīgi implementējusi datu noliktavu, kas pašlaik tiek izmantota LU.

Esmu strādājusi LU E-universitātes projektā kopš 2007.gada. Esmu noprojektējusi un izstrādājusi e-studiju vides Moodle datu noliktavu datu analīzei par e-studiju kursu izmantošanu, studentu reģistrācijām. Savu pētījumu rezultātus esmu apkopojusi dažos zinātniskos rakstos datu noliktavu jomā un prezentējusi vienu no tiem starptautiskajā konferencē Igaunijā.
Nākotnē gribētu nodarboties ar pētniecību LU, datu noliktavu problēmu izpēti un risināšanu, nodarboties arī citās ar datu bāzēm saistītajās jomās, mācīties doktorantūrā. Tāpat plānoju uzsākt nodarboties ar pedagoģisko darbību un darbu LU E-universitātes projektā."

2015. gadā Natālija ieguvusi doktora grādu, aizstāvot darbu par tēmu "Uz metadatiem balstīta datu noliktavu personalizācija".