Toms Ķikuts

Kristapa Morberga stipendiju (2 850 eiro) ieguvis 2008./2009.gadā, studējot LU Vēstures un filozofijas fakultātes vēstures maģistrantūrā.
Toms Ķikuts absolvējis Limbažu 3.vidusskolu, skolas laikā daudzu rajona un valsts olimpiāžu laureāts, aktīvists pilsētas jauniešu dzīvē. Četrus gadus ieguvis Kristapa Morberga stipendiju vēstures studijām Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē. Šobrīd – vēstures maģistrantūras students. Vairākus gadus dziedājis LU jauktajā korī „Juventus”, darbojies kora valdē.

„Stipendiju vienmēr esmu uzskatījis par lielu godu, kura attaisnošanai jāiegulda liels darbs. Taču to nekad nevarētu veikt, ja studijas būtu tikai pienākums, nevis liela personīga interese, aizrautība izpētīt dziļāk un plašāk, vēlme pēc jauniem sasniegumiem. Tāpēc stipendija ir ne vien izcīnīta un piešķirta iespēja, bet arī pamudinājums, vēl viens papildu balsts jauna pētnieka mērķtiecībai,” stāsta Toms.

Vairākas iznākušas un sagatavotas publikācijas, dalība konferencēs, augsti novērtētas sekmes studijās ir pirmie stipendijas darba augļi. Tieši patstāvīgu pētniecību uzskata par kvalitatīvu studiju galveno balstu, konkurētspējas un izaugsmes iespēju.

„Studijas bez pētniecības ir kā grāmata, kas izlasīta pa atsevišķiem teikumiem – bez kopējas jēgas un satura, taču spējot atpazīt fragmentus no kādreiz „lasītā”. Pētniecisko darbu veicis daudzās Latvijas informācijas krātuvēs – arhīvos, bibliotēkās, muzejos, kā arī Krievijas arhīvos un bibliotēkās, bijis divu lauku ekspedīciju organizators un dalībnieks Krievijā. Stipendija ir liels atbalsts arī studenta ģimenei, kurā aug pusotru gadu vecais dēls Edvards Miks,” stāsta Toms.

2010. gadā Toms aizstāvēja maģistra darbu par tēmu "Latviešu kolonijas Ufas guberņā 1877.-1914.g.".