Ivo Brūvers

Korporācijas "Lettonia" stipendiju (535 eiro apmērā) ieguvis 2008./2009.ak. gadā, studējot LU Ekonomikas un vadības fakultātes bakalaura programmā.