Māris Veismanis

Korporācijas "Lettonia" stipendiju ieguvis 2008./2009.ak. gadā gan rudens (535 eiro apmērā), gan pavasara semestrī (535 eiro apmērā), studējot RTU datorzinību bakalaura programmā.

Studiju programma: RTU DITF, Datorsistēmas.

Hobiji: Fotografēšana, sports un veselīgs dzīvesveids, ķīmija,

modernās tehnoloģijas.

Sevi raksturo: radošs, pacietīgs, spītīgi turos pie iecerētā.

Moto: Ja iegulda darbu, tad ir rezultāts!

Lettonia stipendiāts Māris Veismanis par sevi stāsta:

Vidusskolas laikā padevās vairākas lietas. Galvenā izvēle bija starp ķīmiju un IT. Abās nozarēs darbs ir saistīts ar jaunradi. Par labu IT izvēlējos, jo mans treniņu biedrs arī studēja RTU DITF un bija parādījis man vairākus savus darbus, kuri man ļoti patika. Izvēli nenožēloju — IT ir nozare, kur nepieciešami vismazākie ieguldījumi aprīkojumā, lai ar labu ideju un darbu radītu lielisku produktu.

Fotografēšana, orientēšanās un citi sporta veidi aizņem lielu daļu brīvā laika. Ja darbs ir sēdošs, tad brīvajā laikā vajag kustēties un nodarbināt prātu citā virzienā.

Kad ir sakārtotas lietas ap sevi un pašam viss ir kārtībā, tad svarīgi ir tajā padalīties ar citiem vairot labās lietas mums apkārt.

Vēl aizvien esmu studentu korporācijas Lettonia biedrs. Paldies Lettonia un Fondam par iespēju saņemt šo stipendiju. Toreiz tas bija neatsveras atbalsts, līdz atradu savu vietu darba tirgū.