Alda Bražūne

Alda Bražūne Nippona fonda Roiči Sasakavas Jauno līderu stipendiju (2280 eiro) ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Vēstures un filozofijas fakultātes doktorantūrā.

 2012. gadā Alda ieguvusi doktora grādu, aizstāvot darbu par tēmu "Francijas loma Latvijas ārpolitikā 1921.-1933."