Elīna Krastiņa

Elīna Krastiņa Nippona fonda Roiči Sasakavas Jauno līderu stipendiju (1210 eiro) ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Humanitāro zinātņu fakultātes doktorantūrā.

2009. gadā Elīna ieguvusi doktora grādu, aizstāvot darbu par tēmu "Vācu un latviešu literatūru mijiedarbība 19.gadsimtā".