Eva Liepiņa

Eva Liepiņa Nippona fonda Roiči Sasakavas Jauno līderu stipendiju (1210 eiro) ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Ekonomikas un vadības fakultātes doktorantūrā.