Kārlis Cīrulis

Kārlis Cīrulis Nippona fonda Roiči Sasakavas Jauno līderu stipendiju (1210 eiro) ieguvis 2008./2009.gadā, studējot LU Humanitāro zinātņu fakultātes doktorantūrā.

2011. gadā Kārlis ieguvis doktora grādu, aizstāvot darbu par tēmu "Naratīvā struktūra un literārā pašrefleksija Johannesa Bobrovska prozā".