Oksana Zepa

Sanitas Lapiņas piemiņas stipendiju (700 eiro), kas piešķirta programmas "Ceļamaize" ietvaros, 2008./2009.gadā ieguva LU Medicīnas fakultātes  māszinību bakalaura programmas studente Oksana Zepa.

2012. gadā Oksana aizstāvāja noslēguma darbu par tēmu "Aprūpes modeļa izvērtēšana psihoneiroloģiskajā slimnīcā *Evaluation of the Care Model in a Mental Hospital".